அரலை – அரளி – Oleander

கணவிரம் – Red Oleander

 

Arali-yellow

 


Arali-Red

 

Please go to my site http://www.sangamtranslationsbyvaidehi.com to see translations of all the poems with arali flowers – Vaidehi

Poems with Arali flowers are:

அரலை:

அகநானூறு – 309

குறுந்தொகை – 214

நற்றிணை – 121

புறநானூறு – 381

மலைபடுகடாம் – 24, 139

 

கணவிரம்:

அகநானூறு – 31

 

 

Advertisements