ஆம்பல், நெய்தல் – White Water Lily, Nymphaea Lotus Alba. 

This is a common pond plant in Tamil Nadu. In Natrinai 280, the poet describes the bud as looking like a stork to the fish in the water.  The word ‘neythal’ means waterlily and could be used for both white and blue varieties.  The University of Madras lexicon defines நெய்தல் as both while and blue waterlilies.  The word குவளை specifically means blue waterlilies, and the word ஆம்பல் specifically means white waterlilies.

The stems of the plant adjust their length according to the level of the water in the pond – நீர் அளவே ஆகுமாம் நீர் ஆம்பல்  – ஔவையார், மூதுரை

There is ஆம்பல் melody – ஆம்பல் பண்.

 

 

Please go to my site http://www.sangamtranslationsbyvaidehi.com to see translations of all the poems with āmpal flowers – Vaidehi

List of poems that have ஆம்பல் flowers:

அகநானுறு – 6, 36, 56, 78, 96, 127, 136, 156, 176, 196, 214, 256, 316, 356

ஐங்குறுநூறு – 21, 34, 35, 40, 57, 65, 68, 72, 91, 93, 96, 215

கலித்தொகை – 72, 75, 108

குறிஞ்சிப்பாட்டு – 62, 222, 223

குறுந்தொகை – 46, 80, 84, 117, 122, 178, 300, 352, 370

நற்றிணை – 6, 100, 113, 200, 230, 280, 290, 300, 345, 390

பட்டினப்பாலை – 66

பதிற்றுப்பத்து – 13, 19, 23, 27, 62, 63, 71

பரிபாடல் – 2, 3, 8, 10, 12, 19

புறநானூறு – 16, 61, 63, 70, 176, 209, 248, 266, 280, 281, 352, 383

மதுரைக்காஞ்சி  – 252

 

 

 

 

Advertisements