காந்தள்,  Malabar Glory Lily, Gloriosa superba.  Malabar Glory Lily, Gloriosa Superba – University of Madras Lexicon describes it red or white Malabar Glory Lily.  In some of the poems, the flowers are described as being red. 

கோடல் – The Sangam poets do not describe கோடல் as being white or any other color.  Commentators have interpreted கோடல் as white glory lilies.  They have also interpreted தோன்றி flowers as காந்தள்.  However,  according to Kapilar’s Kurinjipattu, they are not the same.  In his famous description of  99 flowers, he has all the three of these flowers (காந்தள், கோடல், தோன்றி) listed as different flowers. There must be slight differences in color, shape or size between these three. The Sangam poets are generally very thorough with their descriptions of plants, trees, animals and flowers.

 

Please go to my site http://www.sangamtranslationsbyvaidehi.com to see translations of all the poems with kānthal flowers – Vaidehi

List of poems with glorylily – Kanthal flowers:

அகநானூறு – 4, 18, 78, 92, 108, 132, 138, 152, 238, 312, 338, 368

ஐங்குறுநூறு – 226, 254, 259, 293

கலித்தொகை – 39, 43, 45, 53, 59

குறிஞ்சிப்பாட்டு – 62, 196

குறுந்தொகை – 1, 76, 84, 100, 167, 185, 239, 259, 265, 284, 361, 373

சிறுபாணாற்றுப்படை – 167

திருமுருகாற்றுப்படை – 43

நற்றிணை – 14, 17, 29, 34, 85, 161, 173, 176, 185, 188, 294, 313, 355, 359, 379, 399

பட்டினப்பாலை – 153

பதிற்றுப்பத்து – 15, 21, 30, 67, 81

பரிபாடல்  – 8, 11, 14, 18, 19

புறநானூறு – 90, 144, 168

பெரும்பாணற்றுப்படை – 372

பொருநராற்றுப்படை – 33

மலைபடுகடாம் – 145, 336, 519

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements