குல்லை – Cannabis sativa. This could be கஞ்சா according to some commentators and the University of Madras lexicon. Some commentators interpret it as துளசி.  In the mountain country, to this day கஞ்சா – marijuana is grown in the mountain areas of Tamil Nadu,  and the tribal people who live in the jungle settlements have been permitted by the governenment to do that.

 

 

Please go to my site http://www.sangamtranslationsbyvaidehi.com to see translations of all the poems with kullai flowers – Vaidehi

List of poems with kullai flowers:

கலித்தொகை – 103

குறிஞ்சிப்பாட்டு – 78

குறுந்தொகை – 11

சிறுபாணாற்றுப்படை  – 29

திருமுருகாற்றுப்படை  – 201

நற்றிணை – 376

பரிபாடல் – 12

பொருநராற்றுப்படை – 234

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements