கொன்றை (சரக்கொன்றை), கடுக்கை – Laburnum, Golden Shower Tree, Cassia sophera

 

Please go to my site http://www.sangamtranslationsbyvaidehi.com to see translations of all the poems with kondrai flowers – Vaidehi

List of poems with kondrai flowers:

அகநானூறு – 4, 15, 54, 115, 197, 364, 398

ஐங்குறுநூறு – 412, 420, 430, 432, 435, 436, 458, 462

கலித்தொகை – 1, 102, 103, 106, 150

குறிஞ்சிப்பாட்டு – 86

குறுந்தொகை – 21, 66, 148, 183, 233

நற்றிணை – 46, 99, 141, 221, 242, 246, 296, 302, 364, 371

பதிற்றுப்பத்து – 67

பரிபாடல் – 8, 14

புறநானூறு – 1, 2

பெரும்பாணற்றுப்படை – 328

பொருநராற்றுப்படை – 201

மதுரைக்காஞ்சி – 277

முல்லைப்பாட்டு – 94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements