கோடல் –  Malabar Glory Lily, Gloriosa Superba – Univeristy of Madras Lexicon describes it as the White Malabar Glory Lily. The Sangam poets do not describe கோடல் as being white or any other color.  Commentators have interpreted கோடல் as white malabar glory lily.

 

 

 

Please go to my site http://www.sangamtranslationsbyvaidehi.com to see translations of all the poems with kōdal flowers  – Vaidehi

List of poems with kodal flowers:

அகநானூறு – 23, 151, 154, 264

ஐங்குறுநூறு – 223

கலித்தொகை – 7, 48, 101, 103, 107, 121

குறிஞ்சிப்பாட்டு –  83

குறுந்தொகை – 62

முல்லைப்பாட்டு- 95

நெடுநல்வாடை –  5

நற்றிணை – 44, 99

பரிபாடல் – 17

புறநானூறு – 157

முல்லைப்பாட்டு  – 95

Advertisements